TK PAINT

METALLER ÜZERİNDEN BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT
Korozif olmadığından ekipmanlara zarar vermez. Çabuk buharlaşarak ortamdan uzaklaşan güçlü bir organik çözücü karışımıdır. Metaller üzerinden her türlü boyayı çözmede kullanılır. Aynı zamanda kir ve yağı da pasifize eder. Hızlı işlem yaparak, insan gücünden kazandırır. Asla metal malzemede aşındırma yapmaz. Klorlu solvent içermez. Doğa dostudur.

 

UYGULAMA ALANLARI

 Boya ünitelerinde kullanılan, boyama tezgahlarında ve bantlarda, katmanlaşmış boya ile mücadele de
 Metaller üzerinde oluşan, boya tabakalarının giderilmesinde

KULLANIM ŞEKLİ

 Uygulama için koruyucu gözlük, maske ve eldiven kullanılması gerekir.
 Çok katılaşmış veya karbonlaşmış boyalarda daldırma yöntemi kullanılması gerekebilir.
 Püskürtme ve fırçalama yöntemi ile uygulanabilir.
 Uygulama, kapalı ama hava sirkülasyonu sağlanmış mekanda yapılması gerekir.

DEPOLAMA

 Orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayın.
 Ateşten koruyun, yanıcı malzemedir.
 Plastik kaplarda erime yapabilir.

DİKKAT

 Hidrofobiktir su ile çoğalmaz.
 Uygulama bölgesinde havalandırmaya uygun bir şekilde çalışmalıdır.
 Yanıcı malzemedir. Yanıcı ve yakıcı maddelerden uzak tutun.
 Yanıcı malzemedir. Yanıcı ve yakıcı maddelerden uzak tutun.
 Koruyucu gözlük, maske ve eldiven kullanın.
 Direkt solumayın.

UYGULAMA

 Uygulama yapılacak metal malzeme üzerinden kaba kirleri alın.
 Ortam havasının sirkülesinin yapıldığından emin olun.
 Koruyucu gözlük, maske ve eldiveninizi takın
 Uygulama alanında güvenlik ekipmanı olmayan personel olmadığından emin olun.
 Ortamda yanıcı ve yakıcı, yangına sebeb olabilecek elektrik aksamını ve çeşitli ısıtıcıların kapalı olduğundan emin olun
 Püskürtme ve fırçalama yöntemi ile uygulama yapılacaksa ürünün metal üzerindeki boyaya temasını sağlayın.
 Daldırma yöntemi uygulayacaksanız kullanacağınız kabın plastik malzemeden olmamasına dkkat edin.
 İşlem bitiminde güvenlik ekipmanlarınızı çıkarmadan önce havanın sirküle olarak temizlendiğinden emin olun.