TK SOLVE

SOLVENTLİ YAĞ ÇÖZÜCÜ
Endüstriyel kullanım içindir. Bileşiminde zararlı klorlu solventler içermez. Cihazların demonte edilmeden yağdan arındırılmasını sağlar. Korozif değildir. Rahatsız edici kokusu yoktur. Özellikle elektrikli motorların temizliğinde çok başarılıdır. Yağ, gres, mürekkep,mm, asfalt bazlı yapışkanların ve kalıntıların alınmasında etkindir.

 

UYGULAMA ALANLARI

 Elektrik motorları
 Çeşitli cihazlar ve arabalarda sanayi bakımında

KULLANIM ŞEKLİ

 Daldırma yöntemi ile tatbik edilir
 Soğuk kullanılır asla ısıtılmamalıdır
 Hava tazyiki ile ön temizlik yapılması daha ekonomik kullanım sağlar.

DEPOLAMA

 Yanıcıdır, tutuşturucu maddelerden uzak depolanması gerekir.
 Çocukların erişimine müsade edilemez

DİKKAT

 Hidrofobiktir, su ile seyreltilemez
 Yanıcıdır.
 Çalışır durumdaki elektrik motorlarında kullanılamaz. Cihazların durduruması gerekir.
 Deri ve gözle temas ettirmeyin.
 Yutulması halinde asla kusturmayın en yakın sağlık kuruluşuna başvurun
 Kullanıldığı ortamda havaandırma sağlayın

UYGULAMA

 Uygulama yüzeyindeki kaba kiri, pislik veya tozu basınçlı hava ile uzaklaştırın.
 Püskürtme, daldırma veya silme yöntemlerinden biri ile tatbik edin.
 Tekrar yüzeye basınçlı hava tutun.